Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Rentist on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Selleks on koostatud antud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis puudutavad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist ja hoidmist. Meie tegevus on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide ja heade tavadega. Portaali rentist.com isikuandmete vastutav töötleja on Respo Haagised  AS (registrikood 10354808) asukohaga Tamme 21, Tõrvandi, Kambja vald 61715 Tartumaa, tel. +3727355082 ja e-kiri info@rentist.com

 

Millist informatsiooni me kogume inimestelt, kes külastavad meie kodulehte?

Rentist.com kogub alljärgnevaid isikuandmeid nimetatud eesmärgil:

Isikukood ja isikut tõendav dokument - on vajalik isiku samasuse tuvastamiseks ning lepingu eeltäitmiseks ja tellimuste haldamiseks.

E-posti aadress -  tellimuskinnituste,  päringute või lepingu kinnituse dokumentide saatmiseks. Vajadusel ka kasutamistingimustes ettenähtud kliendiga ühenduse võtmiseks.

Telefoni number -  vajalik Kliendile info edastamiseks kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

Aadress - vajalik renditava toote asukoha määramiseks.

Pangakonto number - vajalik kliendile maksete tegemiseks.

Ostuajalugu - teenuste maksumus, kirjeldus ja maksetega seotud andmed. Kasutatakse teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 

Kuidas me kasutame saadud informatsiooni?

Võime saadud informatsiooni kasutada järgmiste eesmärkide täitmiseks:

- Parema teeninduse pakkumiseks.

- Ülekannete kiiremaks teostamiseks.

- E-kirjade saatmiseks, mis on seotud meie toodete ja teenustega.

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Rentis portaal on isikuandmete vastutav töötleja.

Edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi ja aadress edastatakse toote rentinud osapoolele.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Isikuandmete muutmine

Kasutajad saavad vaadata, muuta ja lisada isikuandmeid “Minu konto” all. E-posti aadressi muutmiseks palume meid eraldi teavitada, kuna seda ei saa kasutajad ise muuta.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Isikuandmete kaitse

Rentist kasutab mitmeid ettevaatusabinõusid (mh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi), et kaitsta oma kasutajate privaatsust. Ainult volitatud töötajatel on õigus andmete töötlemiseks ja muutmiseks.

 

Kas me kasutame “küpsiseid”?

Jah. Küpsised on väiksed andmefailid, mida veebilehekülg salvestab sinu arvuti kõvakettale läbi veebibrauseri (kui sa seda lubad), mis võimaldab veebilehel või teenusepakkujal tuvastada sinu brauserit ja salvestada teatud tüüpi informatsiooni.

Näiteks kasutame küpsiseid rendiprotsessi kiirendamiseks ja mugavamaks muutmiseks. Samuti aitavad need mõista paremini sinu eelistusi eelneva käitumise alusel, mis omakorda võimaldab meil pakkuda sulle paremat teenust. Kasutame küpsiseid ka veebilehe liikluse jälgimiseks, et saaksime tulevikus pakkuda paremaid kogemusi ja tööriistu.

Kasutame küpsiseid, et:

- Mõista ja salvestada kasutajate eelistusi tulevaste külastuste jaoks

- Koguda informatsiooni veebilehe liikluse kohta, et saaksime tulevikus pakkuda paremaid kogemusi ja tööriistu. Võime ka kasutada usaldusväärseid kolmandate osapoolte teenuseid, kes seda meie eest teeks.

Soovi korral saad veebibrauseri seadetes määrata, et soovid saada teavituse iga kord, kui küpsiseid soovitakse saata või need üldse ära keelata. Kuna iga brauser on veidi erinev, vaata oma brauseri Abimenüüst, kuidas seda teha. Juhul, kui sa keelad küpsised ära, võivad mõned funktsioonid korralikult mitte töötada.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse www.godaddy.com serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on rentist portaali töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada portaali kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. rentist.com rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muutmine

Jätame endale õiguse teha vajadusel privaatsuspoliitika tingimustes muudatusi.

Eeldame, et kasutajad on privaatsuspoliitikaga tutvunud ja nõustunud enne veebilehe kasutamist.

Küsimuste korral võid meiega telefoni või e-maili teel ühendust võtta.

Tel. +3727355082 
e-mail: info@rentist.com